Detail hesla -

Diabetická makroangiopatieSlovníková definice
Projevy aterosklerózy u diabetiků všech typů.


Plná definice

Epidemiologie

U diabetu 1. typu s vyvíjí po 10 a více letech trvání, u diabetu 2. typu je přítomna již v době diagnózy.

Symptomatologie

Liší se jen mírně od nediabetického postižení. Chybí většinou algické formy – například bezbolestný či atypický průběh infarktu myokardu. Kombinace s horší obranyschopností k infekci u ischemické choroby dolních končetin.

Etiopatogeneze

Prakticky se neliší od rozvoje aterosklerózy u nediabetika. Snadnější je poranění periferních tkání a jejich infekce v ischemickém terénu.


Diferenciální diagnóza

Je třeba zvážit kombinaci s postižením drobných cév diabetickou mikroangiopatií, např. u syndromu diabetické nohy.

Terapie

Primární i sekundární prevencí je dosažení cílových hodnot léčby diabetu kompenzací diabetu, dyslipidémie i hypertenze.

Z antidiabetik jsou vhodné léky, které pozitivně ovlivňují endoteliální dysfunkci – thiazolidindiony, metformin i intenzifikovaná inzulinoterapie.

Prognózu významně ovlivňuje i intenzivní normalizace glykémie inzulinem v akutních fázích nemocnění.

Průběh

Se liší od nediabetické aterosklerózy jen mírně, jak bylo výše uvedeno – tendencí k infekci a menším bolestivým syndromem vlivem poškození senzorických nervů viscerální diabetickou neuropatií.

Prognóza

Akutní i dlouhodobá prognóza je obvykle horší než při stejném postižení nediabetika. To platí jak pro koronární příhody, tak pro koronární revaskularizace a pro mozkové příhody.


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster