Detail hesla -

Diabetická dyslipidémieSlovníková definice
Typická dyslipidémie provázející diabetes: 1. hypertriglyceridémie se zvýšením lipoproteinů VLDL, 2. snížení HDL-cholesterolu, 3. vyšší hladina malých denzních oxidovaných LDL částic, 4. nedávno bylo prokázáno, že typickou součástí této dyslipidémie je i snížené vstřebávání cholesterolu a vystupňovaná jeho endogenní tvorba při normální cholesterolémii.

Příbuzná hesla: Diabetes mellitus

Plná definice

Epidemiologie

Provází typicky diabetes všech typů zejména při horší kompenzaci diabetu.

Symptomatologie

Nevyvolává žádné klinické symptomy až do vzniku kardiovaskulárních příhod.

Etiopatogeneze

Nálezy souvisí s vystupňovanými syntetickými procesy v játrech – glukoneogeneze, syntéza triglyceridů a cholesterolu, současně je i zvýšená dodávka lipidů z tukové tkáně. Procesy souvisí do značné míry s inzulinorezistencí.

Diferenciální diagnóza

Onemocnění je časté a stejná dyslipoproteinémie provází i metabolický syndrom bez diabetu.

Terapie

K včasné a kvalitní léčbě dyslipidémie zejména u diabetiků je dosud ještě často zaujímán spíše konzervativní postoj. Výsledky velké klinické studie CARDS, která jako jediná sledovala efekt atorvastatinu v primární prevenci kardiovaskulárních onemocnění primárně u diabetiků, vedou k dalšímu vývoji názorů na léčbu dyslipidémie u diabetiků. Snížení výskytu kardiovaskulárních příhod o 37 % při léčbě atorvastatinem je v této studii spojeno se snížením hodnot LDL-cholesterolu z 3,0 na 2,0 mmol/l (což je rozmezí dnes deklarovaného pásma normálních hodnot). V primární prevenci se tak cílové hodnoty LDL-cholesterolu blíží 2,5 mmol/l a v sekundární prevenci po prodělané kardiovaskulární příhodě 2,0 mmol/l. Dnes se dokonce diskutuje o podávání statinu všem diabetikům 2. typu.

V minulém roce uzavřená studie FIELD primárně s diabetiky, léčenými fenofibrátem prokázala u diabetiků 2. typu snížení mikroalbuminurie a zpomalení progrese mikroalbuminurie do makroalbuminurie o 30 %. Již před více než třiceti lety byly prováděny menší studie s clofibrátem, ve kterých bylo zjištěno průkazné zlepšení zvětšování nebo závažnosti exsudátů na sítnici a zlepšení hemoragií. Výsledky studie FIELD tato stará pozorování potvrdily, při léčbě fenofibrátem klesla významně potřeba laserové léčby diabetické retinopatie o 30 %. Hypolipidemika mohou tedy podobně jako antihypertenziva mít určitý antiproteinurický účinek.

Průběh

Pokročilá ateroskleróza je přítomna již při vzniku diabetu 2. typu a u diabetu 1. typu vzniká obvykle po 10 letech trvání. Typické je zhoršení dyslipidémie při dekompenzaci diabetu, intrekurentní infekci či při zhoršení dietní spolupráce.

Prognóza

Diabetická dyslipidémie má velký aterogenní potenciál, proto se snažíme o co nejúčinnější léčbu, stoupáme často až k dávce hypolipidemik na úrovni 40 mg a více atorvastinu, připojujeme fibráty či ezetimib. Célové hodnoty léčby jsou ještě přísnější v sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod (LDL-cholesterol pod 2,0 mmol/l).


Autor: Prof. MUDr Štěpán Svačina, DrSc., MBA

Design and code by webmaster