Detail hesla -

Osteoporóza lokalizovanáSlovníková definice
Místní lokalizovaný výskyt snížené kostní denzity.

Příbuzná hesla: Osteoporóza

Plná definice

Jde o místní lokalizovaný výskyt snížené kostní denzity, provázený změnou mikroarchitektury kosti. Může být vyvolán např. lokální vystupňovanou osteoresorpcí v okolí fraktury v období jejího hojení, lokalizovanou osteoporózu končetiny nebo její části nacházíme při imobilizaci. Rychleji vždy poklesá hustota kosti trabekulární (několik dnů až týden), mnohem odolnější je kost kortikální (změny jsou pozorovatelné až po týdnech či měsících). Lokalizovaná osteoporóza provází nejrůznější místní procesy v kosti a jejím okolí. Klasickým příkladem je lokalizovaný pokles kostní hustoty v okolí zánětlivých ložisek. Např. u revmatoidní artritidy bývá pokles kostní hustoty v okolí postižených kloubů mnohdy prvním objektivním příznakem.

Lokalizovaná osteoporóza je v případě zánětlivých afekcí vyvolána zvýšenou produkcí prozánětlivých cytokinů a interleukinů, především TNF-a, IL-1b a IL-6. Zvýšená produkce GM-CSF podporuje dozrávání a aktivaci osteoklastů a zvyšuje osteoresorpci. Lokalizovaná osteoporóza v okolí některých kostních metastáz je vyvolána lokální produkcí parathormonu podobných peptidů nádorovými buňkami.

Terapie lokální osteoporózy vyžaduje odstranění vyvolávající příčiny.

V. Palička

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 422.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster