Detail hesla -

Bolesti hlavy sekundárníSlovníková definice
Projev velmi široké a různorodé skupiny onemocnění, které buď přímo postihují oblast centrálního nervového systému, tedy ty struktury, které mají percepci bolesti, nebo jsou projevem extrakraniálního onemocnění.

Příbuzná hesla: , Bolest, Bolest hlavy tenzní,

Plná definice

Etiologie a patogeneze

Bolest hlavy provází velmi často akutní infekční onemocnění, febrility, je rovněž projevem intrakraniálních infekcí (meningitida, encefalitida, absces mozku), intrakraniálních nádorů, bývá následkem traumatu mozku. Může se objevit při všech cévních příhodách mozko­vých, jak ischemických, tak hemoragických, velmi častá je i u subarachnoideálního krvácení. Bolest hlavy se rovněž objevuje jako projev arteriální hypertenze. Způsobí ji i onemocnění v oblasti oka (např. glaukom), nosu či paranazálních dutin, uší, zubů nebo iritace z oblasti šíje.

Klin. obraz a dg.

Důležité je umět odlišit projevy primární bolesti hlavy, kdy stačí adekvátní medikace, od projevů bolesti sekundární, která vyžaduje většinou rychlé vyšetření a event. doporučení dalšího postupu. Signály nebezpečí: náhlý začátek silné bolesti hlavy (jakou pacient dosud nezažil) – možnost intrakraniálního krvácení; progresivně se zhoršující bolest, která nemizí, případně se zvracením – možnost projevu intrakraniální hypertenze; náhlý začátek bolesti po fyzické zátěži; přítomnost doprovodných neurologických příznaků (parézy, ztráta vědomí ap.); začátek bolesti ve věku nad 50 let (nepravděpodobnost primární bolesti hlavy). V těchto případech jsou indikována vyšetření rtg, EEG, CT, případně MR, vyšetření mozkomíšního moku, ORL, oční, toxikologické dle předpokládané diagnózy.

Terapie

Směřuje primárně k odstranění příčiny a k symptomatickému tlumení bolesti. Existují také bolesti hlavy z nadužívání medikace, ať již analgetik či ergotaminu. Bolest zde má charakter chronické denní bolesti hlavy, často s psychickými projevy (anxieta, nevýkonnost, únava ap.). Léčba zde vyžaduje také souběžné uplatnění psychoterapie, často je nutná i hospitalizace.

J. Marková

Převzato z

Horký K, ed. Lékařské repetitorium. Druhé vydání. Praha : Galén 2005, s. 74.

www.galen.cz


Autor: Galén

Design and code by webmaster