Testy

zbývá času:

IQ test


Autor: předseda Dětské Mensy Václav Fořtík

1. Pozorně si přečtěte instrukce.
2. Připravte si psací potřeby a hodinky
3. Test má 40 otázek.
4. Na jeho zpracování máte 25 minut.
5. Úlohy mají právě jedno řešení (není-li uvedeno jinak), jste-li jiného názoru – přidejte si zdůvodnění, popřípadě napište na vaclav.fortik@mensa.cz
6. Nemusíte odpovídat postupně, můžete přeskakovat – taktické je nejprve vyřešit pro Vás lehčí úlohy a k těm těžším se vrátit až potom.
7. Započítávají se body za všechny správně zodpovězené otázky.
8. Za špatně zodpovězenou otázku se nesráží žádné body.
9. V testu se může i opravovat.
10. Pokud Vám ještě nevypršel čas, zkontrolujte si všechny odpovědi.
11. Každá správná odpověď je právě za dva body (není-li v zadání uvedeno jinak), neuvedení odpovědi je klasifikováno jako špatná odpověď.

1. Určete, co nejvíce nepatří mezi ostatní.2. Co znamená přesmyčka: BUK I PERLA3. Trojčatům je 5 let a jejich otci 27. Za jak dlouho bude součet věku trojčat roven věku jejich otce?4. Součet čtyř za sebou jdoucích čísel je 894. Jaká jsou to čísla?5. Které písmeno je první po prvním písmenu po Z?6. Které písmeno je první před prvním písmenu před O?7. Součet čtyř za sebou jdoucích čísel je 454. Jaká jsou to čísla?8. Doplňte místo otazníku: 36 - ? – 64 – 81 - 100 - 1219. Vyberte, co logicky nejvíce nepatří mezi ostatní:10. K zadanému slovu určete slovo opačného významu – antonymum: STEJNĚ11. Vyberte číslo stejné jako je číslo zadané: 0011000001111112. Co patří místo otazníku?13. Co patří místo otazníku?14. Co patří místo otazníku?15. Vyberte, které přísloví z uvedených má obsahově nejblíže k zadanému: První vyhrání, z kapsy vyhání.16. K zadání určete dvojici, která má podobný logický vztah: Soumrak - svítání17. Vyberte, které z uvedených přísloví jsme upravili.18. Co patří místo otazníku: T – 2 – R - 1 – ? – 1 – P19. Co patří místo otazníku: 198 – 195 – 191 - ? – 18020. Co patří místo otazníku: 4 – B – 6 – A – 7 – C – 10 – G - ?21. Mějme zadáno 1 > a > b > c > 0, platí: (a + b + c) < 1 ?22. Mějme zadáno a > b > c > 2, platí a . b . c < a+a+a ?23. Co patří místo otazníku?24. Co patří místo otazníku?25. Doplňte, co patří místo otazníku: 87 – C – 90 - ? – 94 – B – 9626. Co patří místo otazníku?27. Vyberte, která dvojice slov má podobný logický vztah jako ta zadaná: DEJVICE – PRAHA28. Doplňte, co patří na místo otazníku: P Ú S Č P ?29. Co nejvíce nepatří mezi ostatní (ÚLOHA MŮŽE MÍT VÍCE ŘEŠENÍ, ZVOLTE PROSÍM DLE VÁS TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIUM ODLIŠNOSTI A VYBERTE POUZE JEDNU MOŽNOST)30. Co nejvíce nepatří mezi ostatní (ÚLOHA MŮŽE MÍT VÍCE ŘEŠENÍ, ZVOLTE PROSÍM DLE VÁS TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIUM ODLIŠNOSTI A VYBERTE POUZE JEDNU MOŽNOST):31. Určete, které slovo patří na místo otazníku:32. Vyberte, co logicky nejvíce nepatří mezi ostatní (ÚLOHA MŮŽE MÍT VÍCE ŘEŠENÍ, ZVOLTE PROSÍM DLE VÁS TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ KRITÉRIUM ODLIŠNOSTI A VYBERTE POUZE JEDNU MOŽNOST):33. Trojčatům je 8 let, jejich matce je 26 let. Za jak dlouho bude součet věku trojčat roven věku matky?34. Co patří místo otazníku?35. Které písmeno anglické abecedy je třetí po třetím písmenu po F?36. Kterou krychli nelze ze zadané sítě složit?37. Kterou krychli nelze ze zadané sítě složit?38. Ze čtyř dílků lze složit čtverec. Jeden dílek přebývá. Který?39. Ze tří částí jsme schopni sestavit čtverec a vaším úkolem je určit, který dílek přebývá.40. Určete, co patří na místo otazníku: 12 - 16 - 13 - 18 - 15 - 21 - 18 - 25 - ?